Chào mừng bạn đến với website THCS Gò Vấp
Thứ bảy, 4/9/2021, 13:33
Lượt đọc: 2147

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN hs ĐĂNG KÝ HỌC TẠM DO DỊCH BỆNH COVID


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS GÒ VẤP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 143/TB-GV

 

Gò Vấp, ngày 03 tháng 9 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận học sinh học tạm do dịch Covid-19

(Giải quyết học tạm đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác Thành phố Hồ Chí Minh)

 

          Thực hiện các Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022; Công văn số 2337/SGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19; Công văn số 760/GDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh chuyển trường, học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022,

          Thực hiện theo thông báo số: 774/TB-GDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 1 tháng 9 năm 2021 về việc tiếp nhận học sinh học tạm do dịch Covid-19

(Giải quyết học tạm đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác Thành phố Hồ Chí Minh)

Nay trường THCS Gò Vấp xin thong báo trên Website của trường “THỦ TỤC NHẬP HỌC” “Đăng ký học tạm do dịch Covid-19”.

 

1/ CÁCH ĐĂNG KÝ:

 Phụ huynh vui lòng đăng nhập vào trang web trường: https://thcsgovap.hcm.edu.vn/

 Phụ huynh vào trang web down đơn đăng ký học tạm , và tờ kê khai thông tin học sinh, điền thông tin vào.

2/ HỒ SƠ GỒM:

          .Đơn xin bán trú

          .Tờ khai thông tin học sinh

          .Kết quả năm học 2020-2021

Hồ sơ nộp về:

Zalo số 0903.073.209 hoặc mail truongthcsgovap.chuyentruong22@gmail.com

(không cần kết bạn zalo nhà trường vẫn nhận được hồ sơ).

       

                                                 

 

 

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT, PT.                                                                                               

                                                                                                               (Đã ký)

 

 

                                                                                                         Hoàng Thị Thu

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88