Chào mừng bạn đến với website THCS Gò Vấp
Thứ hai, 24/1/2022, 5:0
Lượt đọc: 1311

HỌC LIỆU HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 6

Các File bài giảng và các File hướng dẫn nghiên cứu bài mới sẽ được cập nhật hàng tuần tại đây

Tuần 1

hdtn_-_gioi_thieu_sach_va_chuong_trinh_hoc_109202115.pptx

hdtn_-_huong_dan_hs_nghien_cuu_tuan_2_109202115.pptx

 

File thứ 1: tnhn-6-chu-de-1_179202122.pptx
File thứ 2: tnhn-6-huong-dan-hs-nghien-cuu-bai-moi_179202122.pptx
File thứ 3: hdtnhn-6-huong-dan-nghien-cuu-bai-tuan-4_249202120.pptx
File thứ 4: hdtnhn-6-tuan-3_249202120.pptx
File thứ 5: hdtnhn-6-chu-de-1-tiet-34_210202111.pptx
File thứ 6: hdtnhn6-huong-dan-nghien-cuu-chu-de-2_210202111.ppt
File thứ 7: tiet4-hdtn-chu-de-1_210202115.pptx
File thứ 8: hdtn-6-chu-de-2-nhiem-vu-123_1010202110.pptx
File thứ 9: hdtn-6-huong-dan-ngien-cuu-chu-de-2-nhiem-vu-456_1010202110.pptx
File thứ 10: hdtnhn6-chu-de-2-tiet-2-f2_1610202122.pptx
File thứ 11: hdtnhn6-huong-dan-nghien-cuu-tiet-3-chu-de-2_1610202122.pptx
File thứ 12: hdtnhn6-huong-dan-nghien-cuu-chu-de-2-nhiem-vu-1011_2410202123.pptx
File thứ 13: hdtnhn6-chu-de-2-nhiem-vu-789_2410202123.pptx
File thứ 14: hdtnhn6-huong-dan-nghien-cuu-chu-de-3-nhiem-vu-123_3010202122.pptx
File thứ 15: hdtnhn6-chu-de-2-tiet-4_3010202122.pptx
File thứ 16: hdtnhn6-chu-de-3-tiet-1-f2_711202117.ppt
File thứ 17: hdtnhn6-huong-dan-nghien-cuu-chu-de-3-tuan-10_711202117.pptx
File thứ 18: hdtnhn6-chu-de-3-tiet-2-f2_1311202123.pptx
File thứ 19: hdtnhn6-huong-dan-nghien-cuu-chu-de-3-tuan-11_1311202123.pptx
File thứ 20: hdtnhn6-chu-de-3-tiet-3-f2_2111202123.pptx
File thứ 21: hdtnhn6-huong-dan-nghien-cuu-chu-de-3-tiet-4_2111202123.pptx
File thứ 22: hdtnhn6-chu-de-3-tiet-4-f2_2811202117.pptx
File thứ 23: hdtnhn6-huong-dan-nghien-cuu-chu-de-4-tiet-1_2811202117.pptx
File thứ 24: hdtnhn6-chu-de-4-tiet-1_412202123.pptx
File thứ 25: hdtnhn6-huong-dan-nghien-cuu-cd4-tiet2_412202123.pptx
File thứ 26: hdtnhn6-huong-dan-nghien-cuu-chu-de-4-tiet-3_1112202122.pptx
File thứ 27: hdtnhn6-chu-de-4-tiet-3_1912202122.pptx
File thứ 28: hdtnhn6-huong-dan-nghuen-cuu-cd-4-tiet-4_1912202122.pptx
File thứ 29: chu-de-5-tiet-2_81202220.pptx
File thứ 30: huong-dan-nghien-cuu-chu-de-6-tiet-1_81202220.pptx
File thứ 31: chu-de-6-tiet-1_161202216.pptx
File thứ 32: huong-dan-nghien-cuu-chu-de-6-tiet-2_161202216.pdf
File thứ 33: chu-de-6-tiet-2_241202216.pptx
File thứ 34: huong-dan-nghien-cuu-chu-de-6-tiet-3_241202216.pptx
Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86