Chào mừng bạn đến với website THCS Gò Vấp
Thứ hai, 24/1/2022, 5:35
Lượt đọc: 1716

HỌC LIỆU KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6

Các File bài giảng và các File hướng dẫn nghiên cứu bài mới sẽ được cập nhật hàng tuần tại đây

TUẦN 20

BÀI 31 ĐỘNG VẬT TIẾT 1,2

https://www.youtube.com/watch?v=Gbqcd5WxTYk

TUẦN 19

Bài 30 Thực hành phân loại thực vật F1 Copy

https://www.youtube.com/watch?v=Jbsud3WUtLI

TUẦN 18

BAI29 THỰC VẬT

https://www.youtube.com/watch?v=ycU2VM0A-zg

TUẦN 17

BÀI 27

https://www.youtube.com/watch?v=b-1OHrMt9q0

TUẦN 16

KHTN 6 F1 BÀI 24 VIRUS

https://www.youtube.com/watch?v=alHo7Ass26U

KHTN 6 F1 BÀI 25 VI KHUẨN

https://www.youtube.com/watch?v=pLwITosLPlY

bài 26

https://www.youtube.com/watch?v=T0HWwyK4tKM

TUẦN 15

F1 CD8 BAI22 PHAN LOAI THE GIOI SONG

https://www.youtube.com/watch?v=3mCIGb8sBk8

F1 Chủ đề 8 1 Bài 22 + Bài 23

https://www.youtube.com/watch?v=MtbvPqfBdVY

TUẦN 14

F1 CD7 BAI21 TH QUAN SAT SINH VAT

https://www.youtube.com/watch?v=qlESa31iJR8

TUẦN 13

HDTH bài 19+20 KHTN6

https://www.youtube.com/watch?v=I3uISYruqZ4

TUẦN 12

HDTH bài 19+20 KHTN6

https://www.youtube.com/watch?v=I3uISYruqZ4

TUẦN 11

KHTN6 Bài 17 Tế Bào ghi âm MP42 2

https://www.youtube.com/watch?v=K8AgbgcwXt0

TUẦN 10

KHTN6 F1 Bai 16 On chu de 5

https://www.youtube.com/watch?v=vTF9pKtCRZs

KHTN6 TUẦN 10 ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I

https://www.youtube.com/watch?v=Y46D8jHIWXI

TUẦN 9

F1 Chủ đề 5 1 Chất tinh khiết Hỗn hợp Made with Clipchamp

https://www.youtube.com/watch?v=N4k_P_6kvV4

TUẦN 8

F1 MỚI CHỦ ĐỀ 4 2 KHTN

https://www.youtube.com/watch?v=pzy9729G67Y

TUẦN 7

KHTN CHỦ ĐỀ 4: 1 TRƯỜNG PTH

https://www.youtube.com/watch?v=Apk7aFsGnW0

TUẦN 6

CHỦ ĐỀ 3 Bài 9 Oxygen

https://www.youtube.com/watch?v=D5qNE_9Pnow

CHỦ ĐỀ 3 Bài 10 không khí và bảo vệ môi trường không khí

https://www.youtube.com/watch?v=77H4rDilodU

KHTN6 BÀI ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 3

https://www.youtube.com/watch?v=-zvI3vCyUlw

 

TUẦN 5

KHTN 6: Ôn tập chủ đề 2

https://youtu.be/DZJvoxaFiFQ

 

 

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86