Chào mừng bạn đến với website THCS Gò Vấp
Thứ bảy, 11/12/2021, 13:33
Lượt đọc: 589

HỌC LIỆU TIN 6

Các File bài giảng và các File hướng dẫn nghiên cứu bài mới sẽ được cập nhật hàng tuần tại đây

TUẦN 14

TIN 6 - TUẦN 14 - MẶT TRÁI CỦA INTERNET

https://www.youtube.com/watch?v=oM1Qj37-QvY

TIN 6 - TUẦN 14 - SỰ AN TOÀN VÀ HỢP PHÁP KHI SỬ DỤNG THÔNG TIN

https://www.youtube.com/watch?v=igcCCxxzIy0

TUẦN 13

TIN 6 - TUẦN 13 - THỰC HÀNH TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET

https://www.youtube.com/watch?v=JtVvZH_to_E

TIN 6 - TUẦN 13 - THỰC HÀNH SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ

https://www.youtube.com/watch?v=v-KBzQphHyo

TUẦN 11

TIN 6 - TUẦN 11 - GIỚI THIỆU MÁY TÌM KIẾM

https://www.youtube.com/watch?v=aOXtDb91i10

TIN 6 - TUẦN 11 - GIỚI THIỆU VỀ THƯ ĐIỆN TỬ

https://www.youtube.com/watch?v=Rlf6qeVPxeQ

TUẦN 8

TIN 6 - TUẦN 8 - THỰC HÀNH MẠNG MÁY TÍNH

https://www.youtube.com/watch?v=t24hOw-a924

 

TUẦN 4+5

TIN 6 - CHỦ ĐỀ: BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

https://www.youtube.com/watch?v=9JbfLcM0hrU

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88