Chào mừng bạn đến với website THCS Gò Vấp
Thứ hai, 3/1/2022, 5:15
Lượt đọc: 2037

HỌC LIỆU SINH 8

Các File bài giảng và các File hướng dẫn nghiên cứu bài mới sẽ được cập nhật hàng tuần tại đây

TUẦN 15

LINK SINH 8- HƯỚNGDẪN TỰ HỌC CHỦ ĐỀ 5 TIÊU HÓA- BÀI 29

8 - Chỉ vài phút nắm trọn bài học "Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân" - Học ngay cùng Kiến Guru! - YouTube

 

TUẦN 9

SINH 8- HƯỚNG DẪN TỰ HỌC CHỦ ĐỀ TUẦN HOÀN – ND 3

https://youtu.be/SkJoN1CNOPU

TUẦN 8

SINH 8- HƯỚNG DẪN TỰ HỌC CHỦ ĐỀ TUẦN HOÀN- ND 1, 2

https://youtu.be/x4IS5xi5Bww

 

TUẦN 6

SINH 8- HƯỚNG DẪN TỰ HỌC CHỦ ĐỀ TUẦN HOÀN – ND 1

https://youtu.be/URtwv9R1Wic

 

TUẦN 5

SINH 8 HDTH CĐ VẬN ĐỘNG P2

https://www.youtube.com/watch?v=YOIXiSeX3ps&list=PL7OFOt0IkTnsZkcaKDPbyLvs7SZ2jOTSM

Tuần 1

sinh_8-_bai_1-bai_mo_dau_109202116.pptx

sinh_8-bai_2_-_cau_tao_co_the_nguoi_109202116.ppt

 

sinh_8-huong_dan_tu_hoc_bai_3_109202116.pptx

sinh_8-_huong_dan_tu_hoc_bai_4_109202116.pptx

File thứ 1: sinh-8-bai-3-te-bao_179202121.ppt
File thứ 2: sinh-8-bai-4-mo_179202121.ppt
File thứ 3: sinh-8-huong-dan-tu-hoc-bai-5-th-quan-sat-te-bao-va-mo_179202121.pptx
File thứ 4: sinh-8-huong-dan-tu-hoc-bai-6-phan-xa_179202121.pptx
File thứ 5: sinh-8-bai-6-phan-xa_249202121.pptx
File thứ 6: sinh-8-bai-5-th-quan-sat-te-bao-va-mo_249202121.pptx
File thứ 7: sinh-8-huong-dan-tu-hoc-bai-8-cau-tao-va-tinh-chat-cua-xuong_249202121.pptx
File thứ 8: sinh-8-huong-dan-tu-hoc-bai-7-bo-xuong_249202121.ppt
File thứ 9: sinh-8-bai-7-bo-xuong_210202111.ppt
File thứ 10: sinh-8-bai-8-cau-tao-va-tinh-chat-cua-xuong_210202111.pptx
File thứ 11: sinh-8-chu-de-van-dong-phan-2_910202115.pptx
File thứ 12: sinh-8-huong-dan-tu-hoc-chu-de-van-dong-phan-3_910202115.ppt
File thứ 13: sinh-8-luyen-tap-tuan-5_910202115.docx
File thứ 14: sinh-8-chu-de-van-dong-phan-3_1610202122.ppt
File thứ 15: sinh-8-luyen-tap-tuan-6_1610202122.docx
File thứ 16: sinh-8-chu-de-3-tuan-hoan-nd-1_2310202122.ppt
File thứ 17: sinh-8-luyen-tap-tuan-7_2310202122.pptx
File thứ 18: sinh-8-chu-de-tuan-hoan-nd-1-tt-nd-2_3010202123.pptx
File thứ 19: sinh-8-luyen-tap-tuan-8_3010202123.docx
File thứ 20: sinh-8-chu-de-3-tuan-hoan-nd3_611202120.ppt
File thứ 21: sinh-8-huong-dan-on-tap-giua-ki-i_611202120.pdf
File thứ 22: sinh-8-luyen-tap-tuan-9_611202120.pdf
File thứ 23: on-tap-ktgk-i-sinh-8_1311202123.docx
File thứ 24: sinh-8-huong-dan-tu-hoc-chu-de-4-ho-hap-bai-20_1311202123.pptx
File thứ 25: sinh-8-on-tap-giua-ki-i_1311202123.pptx
File thứ 26: sinh-8-chu-de-4-ho-hap-bai-20_1911202122.pptx
File thứ 27: sinh-8-huong-dan-tu-hoc-chu-de-4-ho-hap-nd2_1911202122.ppt
File thứ 28: sinh-8-luyen-tap-tuan-11_1911202122.pdf
File thứ 29: sinh-8-chu-de-4-ho-hap-nd2_281120210.pdf
File thứ 30: sinh-8-luyen-tap-tuan-12_281120210.pdf
File thứ 31: sinh-8-huong-dan-tu-hoc-chu-de-5-tieu-hoa-bai-24-25_281120210.ppt
File thứ 32: sinh-8-chu-de-5-tieu-hoa-bai-24-25_412202122.ppt
File thứ 33: sinh-8-huong-dan-tu-hoc-chu-de-tieu-hoa-bai-27-28_412202122.pptx
File thứ 34: sinh-8-luyen-tap-tuan-13_412202122.pdf
File thứ 35: sinh-8-chu-de-tieu-hoa-bai-27-28_1112202122.pdf
File thứ 36: sinh-8-luyen-tap-tuan-14_1112202122.pdf
File thứ 37: sinh-8-chu-de-5-bai-29_1912202123.pdf
File thứ 38: sinh-8-huong-dan-tu-hoc-chu-de-6-bai-31_1912202123.pdf
File thứ 39: sinh-8-huong-dan-tu-hoc-on-tap-chu-de-ho-hap-tieu-hoa_1912202123.pdf
File thứ 40: sinh-8-luyen-tap-tuan-15_1912202123.pdf
File thứ 41: sinh-8-chu-de-6-bai-31_2712202110.pdf
File thứ 42: sinh-8-huong-dan-tu-hoc-chu-de-6-bai-32-33_2712202110.pdf
File thứ 43: sinh-8-luyen-tap-chu-de-4-5_2712202110.pdf
File thứ 44: sinh-8-on-tap-chu-de-ho-hap-tieu-hoa_2712202110.pdf
File thứ 45: sinh-8-chu-de-6-bai-32-33_31202214.pdf
File thứ 46: sinh-8-huong-dan-nd-on-tap-hki_31202214.docx
File thứ 47: sinh-8-luyen-tap-tuan-17_31202214.pdf
Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88