Chào mừng bạn đến với website THCS Gò Vấp
Chủ nhật, 19/12/2021, 9:23
Lượt đọc: 1816

HỌC LIỆU ĐỊA 9

Các File bài giảng và các File hướng dẫn nghiên cứu bài mới sẽ được cập nhật hàng tuần tại đây

TUẦN 16

VÙNG TÂY NGUYÊN

https://youtu.be/nQWZoUW3Q5A

TUẦN 14

CHỦ ĐỀ: THỰC HÀNH

https://youtu.be/c48L08WddQ8

TUẦN 13

VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

https://youtu.be/kVsCmslYgI0

TUẦN 11

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

https://youtu.be/e0_7qZeO-R4

TUẦN 10

VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

https://www.youtube.com/watch?v=Y8w_MHUoVrI

TUẦN 9

ĐỊA LÝ 9 ÔN TẬP

https://www.youtube.com/watch?v=gmY6MA10UsQ

TUẦN 8

NGÀNH DỊCH VỤ (tt)

https://youtu.be/lrGm-2rOqE4

TUẦN 7

Địa lý ngành dịch vụ

https://youtu.be/bAz7t6LaFwA

TUẦN 6

Địa lý ngành công nghiệp

https://youtu.be/xxJJI0cXx_c

TUẦN 5

ĐỊA 9 - NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP

https://www.youtube.com/watch?v=qDkPqz2qTas

 

 

File thứ 1: dia-9-bai-1-cong-dong-cac-dan-toc-vn_109202116.ppt
File thứ 2: dia-9-bai-2-dan-so-va-gia-tang-dan-so_109202116.pptx
File thứ 3: dia-9-huong-dan-hs-nghien-cuu-bai-3-pb-dan-cu-cac-loai-hinh-quan-cu_109202116.pptx
File thứ 4: dia-9-huong-dan-hs-nghien-cuu-bai-4-lao-dong-va-viec-lam_109202116.pptx
File thứ 5: dia-9-bai-4-lao-dong-va-viec-lamclcs_179202121.pptx
File thứ 6: dia-9-huong-dan-hs-hoc-bai-5-thuc-hanh_179202121.ppt
File thứ 7: dia-9-huong-dan-hs-hoc-bai-6-nen-kinh-te-viet-nam_179202121.pptx
File thứ 8: dia-9-bai-3-f2-phan-bo-dan-cucac-loai-hinh-quan-cu_179202121.pptx
File thứ 9: dia-9-hdhs-hoc-bai-7-cac-nhan-to-anh-huong-den-su-phat-trien-va-phan-bo-nong-ng_249202120.pptx
File thứ 10: dia-9-bai-5-th-phan-tich-va-so-sanh-thap-dan-so-nam-1989-va-nam-1999_249202120.ppt
File thứ 11: dia-9-bai-6-su-phat-trien-kinh-te-viet-nam_249202120.ppt
File thứ 12: dia-9-hdhs-bai-8-su-phat-trien-va-phan-bo-nn_249202120.ppt
File thứ 13: dia-9-bai-8-su-phat-trien-va-phan-bo-nn_210202110.ppt
File thứ 14: dia-9-huong-dan-hs-bai-9-su-phat-trien-va-pb-lam-nghiep_210202110.ppt
File thứ 15: dia-9-huong-dan-hs-bai-10-thuc-hanh_210202110.pptx
File thứ 16: dia-9-bai-7-cac-nhan-to-anh-huong-den-su-phat-trien-va-phan-bo-nong-nghiep_210202110.ppt
File thứ 17: dia-ly-9-nganh-cong-nghiep-f2_1010202110.pdf
File thứ 18: bai-tap-dia-ly-nganh-nong-nghiep_1010202110.pdf
File thứ 19: bai-tap-dia-ly-nganh-cong-nghiep_1710202111.pdf
File thứ 20: dia-ly-nganh-dich-vu-f2-9_1710202111.pdf
File thứ 21: dia-9-nganh-dich-vu-tt-f2_2410202123.ppt
File thứ 22: dia-9-bai-on-tap-kiem-tra-giua-ki_3110202116.docx
File thứ 23: dia-9-bai-tap-vung-trung-du-va-mien-nui-bb_711202117.pdf
File thứ 24: dia-9-vung-trung-du-va-mien-nui-bb-f2_711202117.ppt
File thứ 25: dia-9-vung-dong-bang-song-hong-f2_1411202123.pdf
File thứ 26: dia-9-bai-tap-vung-dong-bang-song-hong_1411202123.pdf
File thứ 27: dia-9-bai-tap-vung-duyen-hai-nam-trung-bo_2811202117.pdf
File thứ 28: dia-9-f2-vung-duyen-hai-nam-trung-bo_2811202117.pdf
File thứ 29: dia-9-bai-tap-bai-thuc-hanh_512202120.pdf
File thứ 30: dia-9-f2-bai-thuc-hanh_512202120.pdf
Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88