Chào mừng bạn đến với website THCS Gò Vấp
Chủ nhật, 19/12/2021, 10:26
Lượt đọc: 1977

HỌC LIỆU NGHỆ THUẬT 9

Các File bài giảng và các File hướng dẫn nghiên cứu bài mới sẽ được cập nhật hàng tuần tại đây

File thứ 1: mt9-bai-1-so-luoc-mi-thuat-thoi-nguyen_109202121.pptx
File thứ 2: am-nhac-9-tiet-1_119202113.pptx
File thứ 3: am-nhac-9-tiet-2_119202113.ppt
File thứ 4: mt9-bai-2-cham-khac-go-dinh-lang-vn_189202111.ppt
File thứ 5: am-nhac-9-tiet-3_189202115.ppt
File thứ 6: mt9-bai-3-so-luoc-cac-dan-toc-it-nguoi-o-viet-nam_249202116.pptx
File thứ 7: mt9-bai-4-mot-so-nen-mt-chau-a_110202121.ppt
File thứ 8: am-nhac-9-tiet-4_310202111.pptx
File thứ 9: am-nhac-9-tiet-5_310202111.pptx
File thứ 10: mt9-bai-56-de-tai-phong-canh-que-huong_810202121.pptx
File thứ 11: am-nhac-9-tiet-6_1010202114.ppt
File thứ 12: cn9-bai-5-th-noi-day-dan-dien_1010202122.ppt
File thứ 13: mt9-bai-56-de-tai-phong-canh-que-huong_1510202120.pptx
File thứ 14: am-nhac-9-tiet-7_1810202120.ppt
File thứ 15: mt9-b7-tinh-vat-t1_2310202122.ppt
File thứ 16: mt9-b8-tinh-vat-t2_211202110.pptx
File thứ 17: mt9-b9-tap-ve-dang-nguoi_611202120.ppt
File thứ 18: mt9-b10-de-tai-le-hoi_1311202123.pptx
File thứ 19: am-nhac-9-tiet-10_1411202123.pptx
File thứ 20: am-nhac-9-tiet-11_1411202123.ppt
File thứ 21: mt9-b10-de-tai-le-hoi_1911202122.pptx
File thứ 22: mt9-chu-de-6-bai-12-tao-dang-trang-tri-tui-xach_281120210.pptx
File thứ 23: am-nhac-9-tiet-12_2811202117.ppt
File thứ 24: am-nhac-9-tiet-13_2811202117.ppt
File thứ 25: mt9-b13-tao-dang-va-trang-tri-thoi-trang_612202113.ppt
File thứ 26: mt9-b1415-tap-phong-tranh-anh_612202113.pptx
File thứ 27: mt9-b1617-de-tai-tu-chon_1912202122.ppt
Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88