Chào mừng bạn đến với website THCS Gò Vấp
Thứ hai, 3/1/2022, 5:22
Lượt đọc: 2114

HỌC LIỆU SINH 9

Các File bài giảng và các File hướng dẫn nghiên cứu bài mới sẽ được cập nhật hàng tuần tại đây

TUẦN 15

LINK SINH 9- HƯỚNG DẪN TỰ HỌC CHỦ ĐỀ 5- BÀI 28

Sinh học 9 - Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người (lý thuyết & bài tập) - YouTube

LINK SINH 9- HƯỚNG DẪN TỰ HỌC CHỦ ĐỀ 5- BÀI 29

https://drive.google.com/drive/folders/1O3WaqDACDIlOlWD7_BE5En9mffHdqGaF

TUẦN 10

SINH 9- HƯỚNG DẪN TỰ HỌC CHỦ ĐỀ 3 ADN VÀ GEN- ND 3

https://www.youtube.com/watch?v=-F3t4CLcQA8&t=8s

TUẦN 9

SINH 9- HƯỚNG DẪN TỰ HỌC CHỦ ĐỀ 3 ADN VÀ GEN- ND 2

https://youtu.be/luLdMrtsn-0

TUẦN 8

SINH 9- HƯỚNG DẪN TỰ HỌC CHỦ ĐỀ 3 ADN VÀ GEN –ND1

https://youtu.be/7NsDGbA9enM

 

TUẦN 7

SINH 9- HƯỚNG DẪN TỰ HỌC CHỦ ĐỀ NHIỄM SẮC THỂ- ND 5

https://youtu.be/ungBBcIm_dA

 

TUẦN 5

SINH 9- HDTH CĐ NHIỄM SẮC THỂ

https://youtu.be/46iZtLW81ng

Tuần 1

sinh_9-_bai_1_menden_va_di_truyen_hoc_-_trs_109202116.pptx

sinh_hoc_-_khoi_9_-_bai_2_3_lai_mot_cap_tinh_trang_119202110.ppt

 

sinh_9-_huong_dan_tu_hoc-_bai_23_109202116.ppt

sinh_9-_huong_dan_tu_hoc-_bai_4_5-_lai_hai_cap_tt_109202116.ppt

    

File thứ 1: sinh-9-bai-4-5-lai-2-cap-tt_179202121.ppt
File thứ 2: sinh-9-huong-dan-tu-hoc-bai-8-nhiem-sac-the_179202121.pptx
File thứ 3: sinh-9-huong-dan-tu-hoc-bai-10-giam-phan_249202121.ppt
File thứ 4: sinh-9-bai-8-nhiem-sac-the_249202121.pptx
File thứ 5: sinh-9-huong-dan-tu-hoc-bai-9-nguyen-phan_249202121.pptx
File thứ 6: sinh-9-bai-8-nhiem-sac-the_210202111.pptx
File thứ 7: sinh-9-chu-de-nhiem-sac-the-phan-1_910202115.pptx
File thứ 8: sinh-9-luyen-tap-chu-de-nhiem-sac-the-phan-1_910202115.pptx
File thứ 9: sinh-9-huong-dan-tu-hoc-chu-de-nhiem-sac-the-nd-3-4ppt_910202115.ppt
File thứ 10: sinh-9-luyen-tap-tuan-6_1610202122.pptx
File thứ 11: sinh-9-chu-de-nhiem-sac-the-nd-3-4ppt_1610202122.ppt
File thứ 12: sinh-9-chu-de-nhiem-sac-the-nd-5_2310202122.pptx
File thứ 13: sinh-9-luyen-tap-tuan-7_2310202122.docx
File thứ 14: sinh-9-chu-de-3-adn-va-gen-nd-1_3010202123.ppt
File thứ 15: sinh-9-luyen-tap-tuan-8_3010202123.pptx
File thứ 16: sinh-9-chu-de-3-adn-va-gen-nd-2_611202120.ppt
File thứ 17: sinh-9-luyen-tap-tuan-9_611202120.pdf
File thứ 18: sinh-9-chu-de-3-adn-va-gen-nd-3_1311202123.pptx
File thứ 19: sinh-9-huong-dan-tu-hoc-chu-de-4-bien-di-nd-1_1311202123.ppt
File thứ 20: sinh-9-luyen-tap-tuan-10_1311202123.docx
File thứ 21: sinh-9-on-tap-giua-ki-i_1311202123.pptx
File thứ 22: sinh-9-chu-de-4-bien-di-nd-1_1911202122.pdf
File thứ 23: sinh-9-huong-dan-tu-hoc-chu-de-4-nd2_1911202122.ppt
File thứ 24: sinh-9-luyen-tap-tuan-11_1911202122.pdf
File thứ 25: sinh-9-chu-de-4-nd2_2711202123.pdf
File thứ 26: sinh-9-huong-dan-tu-hoc-chu-de-4-nd3_2711202123.ppt
File thứ 27: sinh-9-luyen-tap-tuan-12_2711202123.pdf
File thứ 28: sinh-9-chu-de-4-nd3_412202122.pdf
File thứ 29: sinh-9-huong-dan-on-tap-chu-de-bien-di_412202122.pptx
File thứ 30: sinh-9-luyen-tap-tuan-13_412202122.pdf
File thứ 31: sinh-9-on-tap-chu-de-bien-di_1112202122.pptx
File thứ 32: sinh-9-luyen-tap-chu-de-bien-di_1112202122.docx
File thứ 33: sinh-9-chu-de-5-bai-28_1912202123.pdf
File thứ 34: sinh-9-huong-dan-tu-hoc-chu-de-5-bai-30_1912202123.pdf
File thứ 35: sinh-9-huong-dan-tu-hoc-chu-de-6-bai-31_1912202123.pdf
File thứ 36: sinh-9-luyen-tap-tuan-15_1912202123.pdf
File thứ 37: sinh-9-chu-de-5-bai-30_2712202110.pdf
File thứ 38: sinh-9-chu-de-6-bai-31_2712202110.pdf
File thứ 39: sinh-9-huong-dan-on-tap-hki_2712202110.pdf
File thứ 40: sinh-9-huong-dan-tu-hoc-chu-de-6-bai-32_2712202110.ppt
File thứ 41: sinh-9-luyen-tap-tuan-16_2712202110.pdf
File thứ 42: sinh-9-chu-de-6-bai-32_31202214.pdf
File thứ 43: sinh-9-huong-dan-on-tap-hki_31202214.docx
File thứ 44: sinh-9-luyen-tap-tuan-17_31202214.pdf
Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88