Chào mừng bạn đến với website THCS Gò Vấp
Thứ năm, 7/1/2016, 0:0
Lượt đọc: 3175

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

THỜI KHÓA BIỂU TKB HKII NĂM HỌC 2015-2016 ÁP DỤNG NGÀY 28/12/2015
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
6A1 S 1 Chào cờ GDCD Sử Toán Văn
2 SHL Văn Toán Toán Văn
3 Văn Anh NN C.nghệ Anh Toán
4 Anh Anh NN Sinh Anh C.nghệ
5 Sinh Nhạc Địa Vật lí M.thuật
C 1
2 Tin học Lab Toán Văn Thể dục
3 Tin học Văn Toán Vật lí Thể dục
4 Toán Ôn Anh Anh Ôn
5 NGLL
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
6A2 S 1 Chào cờ Anh Anh NN Văn Toán
2 SHL GDCD Anh NN Anh Toán
3 Toán Văn Địa Anh Vật lí
4 Sinh Nhạc C.nghệ Sử Văn
5 C.nghệ Sinh Toán M.thuật Văn
C 1
2 Văn Anh Toán Thể dục Tin học
3 Ôn Anh Toán Thể dục Tin học
4 Vật lí Lab Ôn Văn Toán
5 NGLL
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
6A3 S 1 Chào cờ Anh Thể dục Toán GDCD
2 SHL Văn Thể dục Toán Văn
3 Toán Văn Anh Sử C.nghệ
4 C.nghệ Sinh Anh Địa Nhạc
5 M.thuật Vật lí Sinh Văn Toán
C 1
2 Vật lí Anh NN Anh Tin học Văn
3 Văn Anh NN Lab Tin học Toán
4 Toán Ôn Ôn Anh Toán
5 NGLL
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
6A4 S 1 Thể dục Toán Toán
2 Anh Thể dục Vật lí Toán
3 Lab Anh NN Anh Tin học
4 Văn Anh NN Văn Tin học
5
C 1 Nhạc Văn C.nghệ Toán M.thuật
2 C.nghệ Văn GDCD Anh Văn
3 Toán Sinh Sử Anh Văn
4 SHL Vật lí Sinh Địa Toán
5 Chào cờ Anh NGLL Toán
©Prosoft.com.vn Trang 1
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
6A5 S 1 Thể dục Tin học Anh NN
2 Thể dục Tin học Anh NN Vật lí
3 Văn Toán Toán Anh
4 Anh Toán Văn Lab
5
C 1 Anh Văn Toán Toán Văn
2 Anh Văn Toán Vật lí Văn
3 C.nghệ Anh GDCD Nhạc C.nghệ
4 SHL M.thuật Sinh Sinh Sử
5 Chào cờ Địa NGLL Toán
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
6A6 S 1 Văn
2 Lab Toán
3 Tin học Toán Văn Thể dục Anh
4 Tin học Toán Anh Thể dục Vật lí
5
C 1 Toán Anh M.thuật Anh Toán
2 Văn Sinh Địa Toán C.nghệ
3 Sinh Văn C.nghệ Toán Sử
4 SHL Anh GDCD Nhạc Văn
5 Chào cờ Vật lí NGLL Văn
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
6A7 S 1 Toán Tin học
2 Văn Toán Tin học
3 Anh Thể dục Lab Văn
4 Toán Thể dục Anh Vật lí
5
C 1 Anh Anh Sử Toán C.nghệ
2 Sinh Anh Sinh Nhạc Địa
3 Văn GDCD M.thuật C.nghệ Văn
4 SHL Văn Toán Vật lí Văn
5 Chào cờ Toán NGLL Toán
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
6A8 S 1 Lab Thể dục
2 Anh Anh Thể dục
3 Tin học Văn Văn Toán
4 Tin học Vật lí Toán Toán
5
C 1 M.thuật GDCD Toán Anh Địa
2 Nhạc Vật lí C.nghệ C.nghệ Toán
3 Văn Văn Sinh Sử Toán
4 SHL Văn Anh Toán Văn
5 Chào cờ Sinh Anh NGLL
©Prosoft.com.vn Trang 2
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7A1 S 1 Chào cờ Văn Địa Toán Văn
2 SHL Vật lí Anh Anh Văn
3 Văn GDCD Anh Sinh Sử
4 Toán C.nghệ Nhạc Sử Toán
5 C.nghệ Sinh NGLL Địa Toán
C 1
2 Lab M.thuật Thể dục Anh NN Toán
3 Vật lí Anh Thể dục Anh NN Toán
4 Văn Tin học Toán Văn Ôn
5 Tin học Anh
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7A2 S 1 Chào cờ Văn GDCD Toán Địa
2 SHL Văn Địa Toán Vật lí
3 Văn Sinh Anh Nhạc Văn
4 Sử Anh Anh Sinh C.nghệ
5 Toán C.nghệ NGLL Sử Toán
C 1
2 Thể dục Văn Ôn Toán Lab
3 Thể dục Văn Toán Toán M.thuật
4 Vật lí Anh NN Anh Anh Tin học
5 Anh NN Tin học
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7A3 S 1 Chào cờ Nhạc Toán Địa Văn Anh
2 SHL M.thuật Toán Sử Văn Anh
3 Địa C.nghệ Anh Văn GDCD
4 Văn Sinh Anh Toán Vật lí
5 Toán Sử NGLL Sinh C.nghệ
C 1
2 Tin học Anh NN Lab Văn
3 Tin học Anh NN Văn Vật lí
4 Anh Toán Thể dục
5 Toán Toán Thể dục
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7A4 S 1 Chào cờ Anh Anh M.thuật Sử Toán
2 SHL Anh Sinh Địa C.nghệ Toán
3 Sinh Vật lí Địa Sử Văn
4 Toán Nhạc C.nghệ Toán Văn
5 Toán Văn NGLL Văn GDCD
C 1
2 Văn Vật lí Toán
3 Lab Anh Toán Văn
4 Anh Thể dục Anh NN Tin học
5 Thể dục Anh NN Tin học
©Prosoft.com.vn Trang 3
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7A5 S 1 Chào cờ GDCD Sử Sử C.nghệ Văn
2 SHL Sinh C.nghệ M.thuật Địa Toán
3 Toán Văn Nhạc Toán Toán Toán
4 Địa Văn Sinh Anh Toán
5 Vật lí Anh NGLL Anh Văn
C 1
2 Tin học Văn Văn
3 Tin học Anh Lab
4 Anh Thể dục Toán
5 Thể dục Vật lí
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7A6 S 1 Chào cờ M.thuật Anh Sinh Văn Văn
2 SHL C.nghệ Sử Văn Văn Văn
3 Sử Anh Toán Toán Toán
4 C.nghệ Anh Toán Địa GDCD
5 Sinh Vật lí NGLL Nhạc Địa
C 1
2 Toán Thể dục Anh Tin học
3 Toán Thể dục Anh Tin học
4 Toán Vật lí
5 Lab Văn
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7A7 S 1 Chào cờ Sinh Sinh Anh Toán
2 SHL Văn Anh Anh Toán Văn
3 C.nghệ M.thuật C.nghệ Văn Địa Toán
4 Văn Sử GDCD Văn Sử Toán
5 Địa Nhạc NGLL Toán Vật lí
C 1
2 Anh Vật lí
3 Anh Toán Văn
4 Tin học Thể dục Toán Lab
5 Tin học Thể dục
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7A8 S 1 Chào cờ C.nghệ C.nghệ Văn Toán Vật lí
2 SHL Anh GDCD Toán Sử Vật lí
3 Toán Anh Sinh Toán Văn
4 Sinh Văn Địa M.thuật Địa
5 Sử Văn NGLL Anh Nhạc
C 1
2 Toán Thể dục
3 Văn Anh Toán Thể dục
4 Anh Tin học Văn Toán
5 Tin học Lab
©Prosoft.com.vn Trang 4
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
8A1 S 1 Chào cờ Văn Anh Anh Toán
2 SHL Văn Nhạc Anh Toán
3 Sinh Sinh Sử Địa Địa
4 M.thuật C.nghệ Toán Toán Văn
5 Văn Hóa GDCD Hóa Vật lí
C 1
2 Anh Ôn Tin học Thể dục Anh NN
3 Toán Anh Tin học Thể dục Anh NN
4 Toán Văn Ôn Toán Hóa
5 Vật lí Lab NGLL Văn
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
8A2 S 1 Tin học Văn Anh
2 Tin học Lab Toán Toán
3 Anh Thể dục Hóa Toán
4 Vật lí Thể dục Văn Hóa
5
C 1 Anh M.thuật Toán Anh Địa
2 Toán Hóa Nhạc Anh Sử
3 Vật lí C.nghệ Sinh Sinh Văn
4 SHL Văn GDCD Văn Toán
5 Chào cờ Văn Địa NGLL Toán
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
8A3 S 1 Toán Anh NN Lab Văn Anh
2 Toán Anh NN Anh Vật lí Vật lí
3 Tin học Văn Thể dục Toán
4 Tin học Hóa Thể dục
5
C 1 Địa Văn Anh Sử Văn
2 Sinh Anh Anh Văn Toán
3 Toán Hóa Nhạc Văn Toán
4 SHL Sinh Toán Địa C.nghệ
5 Chào cờ GDCD M.thuật NGLL Hóa
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
8A4 S 1 Anh Thể dục Tin học Anh
2 Văn Thể dục Tin học Anh
3 Lab Hóa Toán Văn
4 Toán Vật lí Toán
5
C 1 Văn Anh Địa Toán Toán
2 Văn Anh Sử Toán Hóa
3 Sinh Vật lí Sinh M.thuật Văn
4 SHL Văn C.nghệ Nhạc GDCD
5 Chào cờ Hóa Toán NGLL Địa
©Prosoft.com.vn Trang 5
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
8A5 S 1 Văn Tin học Toán Vật lí
2 Anh Tin học Toán Lab
3 Thể dục Anh Văn Anh
4 Thể dục Toán Hóa
5
C 1 Văn Sinh Toán Vật lí Toán
2 Văn C.nghệ Sinh Địa Toán
3 Toán Hóa Địa Văn Hóa
4 SHL Anh Nhạc Văn M.thuật
5 Chào cờ Anh Sử NGLL GDCD
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
8A6 S 1 Toán Lab Toán Toán
2 Văn Anh Anh Toán
3 Thể dục Văn Tin học Vật lí
4 Thể dục Hóa Tin học
5
C 1 Anh Anh Nhạc Văn Hóa
2 Địa Anh Sinh Sinh Địa
3 Hóa Văn C.nghệ Vật lí Toán
4 SHL Văn Toán Văn Toán
5 Chào cờ M.thuật GDCD NGLL Sử
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
8A7 S 1 Thể dục Toán Anh Toán
2 Anh Thể dục Toán Văn Toán
3 Văn Tin học Hóa
4 Lab Tin học Vật lí
5
C 1 Hóa Anh Anh Địa Vật lí
2 Văn Anh M.thuật Nhạc C.nghệ
3 Văn Sinh GDCD Toán Địa
4 SHL Hóa Sử Toán Văn
5 Chào cờ Văn Sinh NGLL Toán
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
9A1 S 1 Chào cờ Sinh C.nghệ Địa Toán
2 SHL Văn Sinh Văn Sử
3 Toán Vật lí GDCD Hóa Văn
4 Toán Anh Sử Vật lí Văn
5 Văn Anh NGLL Toán Hóa
C 1
2 Toán Văn Thể dục Toán Văn
3 Anh Anh Thể dục Toán Văn
4 Lab Vật lí Tin học Anh NN Hóa
5 Tin học Anh NN
©Prosoft.com.vn Trang 6
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
9A2 S 1 Chào cờ Hóa Sử Văn Sử
2 SHL Sinh Toán Văn C.nghệ
3 Vật lí Anh Toán Sinh Vật lí
4 Văn Anh GDCD Hóa Văn
5 Toán Văn NGLL Địa Toán
C 1
2 Vật lí Hóa Tin học Văn Toán
3 Toán Lab Tin học Văn Văn
4 Toán Anh Anh Thể dục Anh NN
5 Thể dục Anh NN
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
9A3 S 1 Chào cờ Sinh GDCD Sinh C.nghệ
2 SHL Văn Địa Hóa Văn
3 Vật lí Anh Toán Sử Toán
4 Văn Anh Toán Văn Hóa
5 Toán Vật lí NGLL Văn Sử
C 1
2 Toán Văn Vật lí
3 Toán Toán Anh Hóa
4 Anh Thể dục Tin học Văn
5 Lab Thể dục Tin học Văn
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
9A4 S 1 Chào cờ Văn Sinh Sử Toán
2 SHL Văn C.nghệ Anh Toán
3 Văn Sinh Sử Anh Hóa
4 Toán Vật lí Toán Văn Địa
5 Vật lí GDCD NGLL Hóa Văn
C 1
2 Toán Tin học Vật lí Văn
3 Anh Tin học Lab Toán
4 Văn Thể dục Anh Toán
5 Văn Thể dục Hóa
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
9A5 S 1 Chào cờ Hóa Toán Văn Toán
2 SHL Vật lí Sử Hóa Toán
3 Văn Văn Anh Vật lí Địa
4 Toán GDCD Anh Sinh Văn
5 Sinh C.nghệ NGLL Sử Văn
C 1
2 Hóa Thể dục Anh Văn
3 Văn Thể dục Toán Văn
4 Anh Toán Lab Tin học
5 Vật lí Toán Tin học
©Prosoft.com.vn Trang 7
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
9A6 S 1 Chào cờ Vật lí Địa Hóa Vật lí
2 SHL Hóa Toán Sử Toán
3 Văn GDCD Toán Toán C.nghệ
4 Anh Văn Sinh Văn Sử
5 Anh Văn NGLL Sinh Văn
C 1
2 Thể dục Toán Văn
3 Thể dục Vật lí Toán Văn
4 Văn Tin học Lab Hóa
5 Anh Tin học Anh Toán
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
9A7 S 1 Chào cờ Vật lí Toán Vật lí Hóa Toán
2 SHL GDCD Anh Sinh Văn Toán
3 Toán Văn Anh Địa Toán Toán
4 Sử Văn Sinh Sử Toán
5 Văn Hóa NGLL Văn C.nghệ
C 1
2 Anh Lab Tin học Hóa
3 Văn Anh Tin học Vật lí
4 Văn Thể dục
5 Văn Thể dục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88