Chào mừng bạn đến với website THCS Gò Vấp
Thứ tư, 2/12/2015, 0:0
Lượt đọc: 3171

THỜI KHOÁ BIỂU TOÀN TRƯỜNG

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 23/11/2015
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
6A1 S 1 Chào cờ Văn Anh Văn Văn
2 SHL Văn Địa Toán Sử
3 Tin học Sinh C.nghệ Toán Toán
4 Tin học Nhạc Sinh Anh Toán
5 M.thuật Vật lí GDCD Anh C.nghệ
C 1
2 Lab Anh NN Thể dục Anh Ôn
3 Toán Anh NN Thể dục Vật lí Văn
4 Toán Ôn Anh Văn Toán
5 NGLL
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
6A2 S 1 Chào cờ Văn Địa Văn Toán
2 SHL Anh M.thuật Văn Toán
3 Sinh Anh Anh NN Toán C.nghệ
4 C.nghệ GDCD Anh NN Toán Sử
5 Anh Nhạc Sinh Vật lí Văn
C 1
2 Thể dục Lab Anh Văn Tin học
3 Thể dục Văn Toán Toán Tin học
4 Vật lí Ôn Toán Anh Ôn
5 NGLL
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
6A3 S 1 Chào cờ Vật lí Anh NN Toán Sử
2 SHL Anh Anh NN Toán Địa
3 C.nghệ Anh Sinh Nhạc GDCD
4 Toán Văn C.nghệ Văn M.thuật
5 Toán Sinh Anh Văn Văn
C 1
2 Văn Thể dục Anh Văn Toán
3 Vật lí Thể dục Tin học Lab Toán
4 Toán Ôn Tin học Anh Ôn
5 NGLL
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
6A4 S 1 Anh NN Thể dục Toán Toán
2 Anh NN Thể dục Toán Vật lí
3 Văn Anh Anh Tin học
4 Văn Lab Tin học
5
C 1 C.nghệ Văn Sử Toán Toán
2 Anh Sinh C.nghệ Toán Toán
3 Anh Anh Sinh M.thuật Địa
4 SHL Vật lí GDCD Văn Văn
5 Chào cờ Nhạc NGLL Văn
©Prosoft.com.vn
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
6A5 S 1 Tin học Anh Anh NN
2 Tin học Văn Anh NN
3 Thể dục Toán Văn Toán Anh
4 Thể dục Toán Lab Vật lí
5
C 1 Nhạc Anh M.thuật Toán Văn
2 Văn Anh GDCD Toán Văn
3 C.nghệ Văn Anh Sinh Sử
4 SHL Sinh C.nghệ Địa Toán
5 Chào cờ Vật lí NGLL Toán
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
6A6 S 1 Thể dục Vật lí
2 Toán Thể dục Anh
3 Lab Tin học Văn Toán
4 Anh Tin học Văn Toán
5
C 1 Toán Anh C.nghệ Anh Địa
2 Toán Vật lí Sinh Anh C.nghệ
3 Văn Văn GDCD Sử Văn
4 SHL Văn Toán Sinh M.thuật
5 Chào cờ Nhạc Toán NGLL
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
6A7 S 1 Toán Anh Toán
2 Toán Lab Anh Vật lí
3 Thể dục Tin học Văn
4 Thể dục Tin học Văn
5
C 1 Văn Văn Toán Sử GDCD
2 Toán Văn Toán Vật lí Địa
3 Toán Sinh C.nghệ Anh C.nghệ
4 SHL Anh Nhạc Anh Văn
5 Chào cờ M.thuật Sinh NGLL
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
6A8 S 1 Toán Tin học
2 Lab Anh Tin học
3 Toán Thể dục Văn Vật lí
4 Toán Thể dục Văn Anh
5
C 1 Anh M.thuật Toán Anh Sử
2 C.nghệ Nhạc Toán Anh Văn
3 Văn Vật lí GDCD Toán Văn
4 SHL Văn Sinh Toán C.nghệ
5 Chào cờ Sinh NGLL Địa
©Prosoft.com.vn
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7A1 S 1 Chào cờ C.nghệ Địa Toán Thể dục
2 SHL GDCD Toán Sinh Thể dục
3 Sử Văn Toán Anh Toán
4 Anh Văn Sinh Địa Vật lí
5 Anh Sử NGLL Văn Văn
C 1
2 Nhạc Vật lí Toán Tin học Văn
3 Lab M.thuật Anh Tin học Văn
4 Anh Ôn Anh NN Ôn Toán
5 Anh NN Toán
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7A2 S 1 Chào cờ Thể dục Anh Sử Văn
2 SHL Thể dục Địa Địa Vật lí
3 Anh Sinh Toán Sinh Sử
4 Anh Văn Toán Văn Toán
5 Toán GDCD NGLL Văn C.nghệ
C 1
2 Ôn Anh Anh NN Tin học Ôn
3 Toán Lab Anh NN Tin học Văn
4 Toán M.thuật Toán Nhạc Văn
5 Vật lí Anh
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7A3 S 1 Chào cờ Vật lí Sinh Văn GDCD
2 SHL Nhạc Anh Toán Địa
3 Văn C.nghệ Anh Toán Văn
4 Văn M.thuật Sử Anh Sử
5 Toán Sinh NGLL Địa Toán
C 1
2 Thể dục Vật lí Toán
3 Thể dục Toán Anh Toán
4 Văn Lab Anh NN Tin học
5 Văn Anh Anh NN Tin học
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7A4 S 1 Chào cờ Văn Sử Sinh Toán
2 SHL Sinh Toán Toán Toán
3 Văn Nhạc Anh Sử Văn
4 Văn Địa Anh Vật lí C.nghệ
5 GDCD Anh NGLL M.thuật Địa
C 1
2 Anh Toán Anh NN
3 Văn Vật lí Toán Anh NN
4 Văn Thể dục Tin học Toán
5 Lab Thể dục Tin học Anh
©Prosoft.com.vn
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7A5 S 1 Chào cờ Anh Toán Văn Vật lí Lab
2 SHL M.thuật Sinh Văn Toán Toán
3 Anh GDCD Địa Toán Toán Toán
4 Anh Sử C.nghệ Địa Văn
5 Sinh Văn NGLL Sử Nhạc
C 1
2 Văn Vật lí
3 Văn Toán
4 Anh Tin học Thể dục
5 Anh Tin học Thể dục
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7A6 S 1 Chào cờ Sinh Toán Anh Địa Tin học
2 SHL Vật lí Sử Anh Văn Tin học
3 M.thuật Văn Sinh Văn Văn Anh
4 GDCD Anh Địa Toán Toán
5 Sử C.nghệ NGLL Nhạc Toán
C 1
2 Văn Thể dục
3 Văn Lab Thể dục
4 Anh Toán Vật lí
5 Toán Toán
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7A7 S 1 Chào cờ GDCD Anh Toán Văn
2 SHL Văn Anh Sử C.nghệ Lab
3 Sinh Vật lí Toán Văn Toán Tin học
4 Sử Anh Toán Văn Nhạc Tin học
5 Địa Địa NGLL Sinh M.thuật
C 1
2 Thể dục Toán
3 Thể dục Toán
4 Anh Vật lí Văn
5 Anh Toán Văn
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7A8 S 1 Chào cờ Nhạc GDCD Anh Địa
2 SHL C.nghệ Địa Anh Sử
3 Toán Anh Sử Văn Vật lí
4 Sinh Sinh Toán Toán Văn
5 M.thuật Văn NGLL Toán Văn
C 1
2 Toán Văn
3 Anh Toán Văn
4 Vật lí Toán Thể dục Tin học
5 Lab Anh Thể dục Tin học
©Prosoft.com.vn
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
8A1 S 1 Chào cờ Văn Anh Hóa Vật lí
2 SHL Văn Anh Văn Sử
3 Hóa Sinh GDCD Sinh Địa
4 Toán Nhạc Sử Toán C.nghệ
5 Văn Anh C.nghệ Toán Toán
C 1
2 Tin học Thể dục Anh Lab Anh NN
3 Tin học Thể dục Toán Anh Anh NN
4 Hóa Văn Văn Toán
5 Vật lí M.thuật NGLL Toán
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
8A2 S 1 Văn Tin học Lab Toán
2 Toán Văn Tin học Hóa Toán
3 Toán Thể dục Anh Toán
4 Thể dục Anh Vật lí
5
C 1 Hóa Anh Toán Anh Địa
2 Sử Sinh GDCD Anh M.thuật
3 Toán Hóa Sử Văn C.nghệ
4 SHL C.nghệ Sinh Vật lí Văn
5 Chào cờ Văn Nhạc NGLL Văn
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
8A3 S 1 Văn Anh Tin học Văn
2 Lab Văn Anh Tin học Văn
3 Toán Anh NN Thể dục Hóa Toán
4 Toán Anh NN Thể dục Vật lí
5
C 1 Vật lí Anh Toán Anh Văn
2 Văn Anh Nhạc Sinh Sử
3 Toán Sinh Sử Hóa Địa
4 SHL Hóa C.nghệ M.thuật Toán
5 Chào cờ C.nghệ GDCD NGLL Toán
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
8A4 S 1 Toán Anh Văn Toán
2 Toán Anh Văn Toán
3 Thể dục Lab Tin học Anh
4 Thể dục Vật lí Tin học Hóa
5
C 1 Văn Văn Nhạc Sinh M.thuật
2 Vật lí Sinh Toán Hóa Địa
3 Hóa C.nghệ Toán Văn Toán
4 SHL Anh Sử Văn GDCD
5 Chào cờ Anh C.nghệ NGLL Sử
©Prosoft.com.vn
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
8A5 S 1 Tin học Vật lí Thể dục Anh
2 Tin học Văn Thể dục Anh
3 Toán Văn Toán Toán
4 Hóa Lab Toán Toán
5
C 1 Sử Hóa Anh Văn Văn
2 Hóa C.nghệ Anh Nhạc GDCD
3 Vật lí Anh C.nghệ Sinh Toán
4 SHL Văn Toán Địa Sử
5 Chào cờ Văn Sinh NGLL M.thuật
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
8A6 S 1 Hóa Anh Toán
2 Toán Anh Toán Hóa
3 Tin học Văn Thể dục Vật lí
4 Tin học Văn Thể dục Lab
5 Vật lí
C 1 Anh C.nghệ GDCD Anh Toán
2 Anh M.thuật C.nghệ Văn Toán
3 Toán Sinh Sinh Văn Sử
4 SHL Hóa Sử Nhạc Địa
5 Chào cờ Văn Toán NGLL Văn
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
8A7 S 1 Vật lí Thể dục Toán Hóa
2 Anh Thể dục Toán Vật lí
3 Anh Văn Tin học Hóa
4 Lab Văn Tin học Toán
5
C 1 Anh Sinh Anh Nhạc Toán
2 Anh Văn Sử Văn Sử
3 Địa Văn Sinh Hóa GDCD
4 SHL M.thuật Toán Toán Văn
5 Chào cờ C.nghệ Toán NGLL C.nghệ
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
9A1 S 1 Chào cờ Hóa Toán Địa Sử
2 SHL Văn Toán Hóa C.nghệ
3 Vật lí Sinh Anh Sinh Địa
4 Toán Vật lí Anh Văn Văn
5 Toán GDCD NGLL Văn Văn
C 1
2 Văn Vật lí Thể dục Anh Văn
3 Nhạc Hóa Thể dục Anh Văn
4 Toán Anh NN Tin học M.thuật Toán
5 Anh NN Tin học Lab Toán
©Prosoft.com.vn
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
9A2 S 1 Chào cờ Sinh C.nghệ Văn Sử
2 SHL Văn GDCD Văn Văn
3 Hóa Anh Sinh Vật lí Văn
4 Toán Anh Địa Địa Toán
5 Toán Vật lí NGLL Hóa Toán
C 1
2 Tin học Anh M.thuật Hóa Toán
3 Tin học Anh Nhạc Vật lí Toán
4 Toán Lab Thể dục Văn Anh NN
5 Văn Thể dục Văn Anh NN
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
9A3 S 1 Chào cờ Văn Toán Văn Văn Vật lí
2 SHL Sinh Toán Văn Văn Hóa
3 Sinh Anh Địa Địa C.nghệ
4 Toán Anh GDCD M.thuật Nhạc
5 Toán Hóa NGLL Vật lí Sử
C 1
2 Toán Tin học Văn Văn
3 Anh Tin học Vật lí Văn
4 Anh Toán Lab Thể dục
5 Toán Hóa Thể dục
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
9A4 S 1 Chào cờ Anh Địa Hóa Văn
2 SHL Anh C.nghệ Sinh Toán
3 Sinh Văn GDCD Địa Toán
4 Vật lí Văn Toán Văn Sử
5 Hóa Vật lí Toán Văn Nhạc
C 1
2 Toán Văn Vật lí Tin học
3 Toán Văn Anh Tin học
4 Lab Thể dục Anh Toán
5 Văn Thể dục M.thuật Hóa
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
9A5 S 1 Chào cờ Sinh M.thuật Địa Địa Anh
2 SHL GDCD Sử Hóa Hóa Anh
3 Văn Vật lí Toán Vật lí Văn Lab
4 Văn Văn Toán Toán Văn
5 Sinh Nhạc NGLL Toán C.nghệ
C 1
2 Văn Toán
3 Vật lí Toán Toán Hóa
4 Tin học Anh Thể dục Văn
5 Tin học Anh Thể dục Văn
©Prosoft.com.vn
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
9A6 S 1 Chào cờ M.thuật Sử Sinh C.nghệ Toán
2 SHL Hóa Sinh Văn Văn Toán
3 Địa Nhạc Toán Văn Văn
4 Anh GDCD Toán Hóa Địa
5 Anh Văn NGLL Vật lí Vật lí
C 1
2 Toán Tin học Toán Thể dục
3 Văn Tin học Toán Thể dục
4 Văn Văn Anh Anh
5 Hóa Lab Vật lí
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
9A7 S 1 Chào cờ Văn Toán Sinh Toán Hóa
2 SHL Vật lí Toán Anh Địa Toán
3 Toán GDCD C.nghệ Anh Nhạc Toán
4 Văn Hóa Sinh Sử Văn Vật lí
5 Văn M.thuật NGLL Địa Văn Toán
C 1
2 Vật lí Lab Thể dục
3 Văn Anh Văn Thể dục
4 Văn Anh Tin học Hóa
5 Tin học

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88